08-647 71 99 info@orionomsorg.se
Startsidan

En hemtjänst för äldre och funktionshindrade som inte har svenska som modersmål

Vårt mål är att erbjuda en personlig och flexibel hemtjänst för de äldre och funktionshindrade som inte har svenska som modersmål. Att tillgodose den enskildes fysiska, sociala och kulturella behov vilket underlättas av en språklig förståelse.

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker vardag för våra vårdtagare. Det gör vi genom att erbjuda den typ av mat de är vana att äta, att den är närande och god samt inköp av mat, hygien och hushållsartiklar.

I de fall då anhöriga är ej tillgängliga kan Orion Omsorg hjälpa de äldre med inköp av kläder och skor.

Omvårdnad


Personliga insatser för att tillgodose  fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan innebära hjälp för att kunna  äta eller dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien.

Servicetjänster


Hjälp med praktiska saker i och kring ditt hem, exempelvis städning, tvätt, strykning och mangling, inköp och andra ärenden, fönsterputsning

Ledsagning


För dig som inte klarar på egen hand besök inom sjukvården eller kan göra andra ärenden och inte har någon närstående som kan följa med.

Avlösning


För anhöriga som vårdar någon närstående och är i behov av olika stödinsatser. Till exempel en personal från hemtjänsten kommer till hemmet så att du som anhörig kan uträtta dina ärenden.

Lagen om valfrihet

Alla kommuner har ansvar för att invånarna har tillgång till exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. Hemtjänsten är en del av denna kommunala verksamhet och du kan välja en privat utförare som Orion omsorg oavsett var i Stockholm du bor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Copyright © Orion Omsorg AB. Webbansvarig FlashIT
TOPP